Preinscripció a educació infantil, primària i secundària obligatòria

 

CURS 2020-2021

Tots els terminis queden ajornats fins que la situació d'emergència sanitària es normalitzi.

Presentació de sol·licituds: del 23 de març a l'1 d'abril de 2020

Qui s'ha de preinscriure?
 
 • Alumnat nascut l'any 2017, que ha d'iniciar l'escolarització a P3 en una escola d'educació infantil i primària
 • Alumnat nascut l'any 2008, que ha d'iniciar l'escolarització a 1d'ESO en un institut d'educació secundària
 • Tot aquell alumnat que vulgui sol·licitar un canvi de centre
Reunió informativa de P3 (infants nascuts el 2017)

Dilluns 9 de març a les 8 del vespre a la Sala d'Actes de l'Ajuntament. Informarem sobre aspectes bàsics de la preinscripció al municipi i resodrem aquells dubtes que sorgeixin.

Jornades de portes obertes als centres educatius
 • Escola de la Vila "Baldiri Reixac": dissabte 7 de març de 10 a 12 del matí.
 • Escola la Draga: divendres 13 de març a 2/4 de 4 de la tarda.
 • Escola Pla de l'Ametller: dissabte 14 de març de 10 a 12 del matí.
 • Escola Can Puig: divendres 20 de març a les 5 de la tarda.
 • Escola Camins: dissabte 21 de març de 10 a 12 del matí.
 • Escola Casa Nostra: podeu concertar entrevista i visita al centre
 • La Balca - Centre Educatiu Municipal 0-3: dissabte 18 d'abril a les 10 del matí.

 • Institut Pla de l'Estany: dissabte 14 de març, a les 10 xerrada a 3/4 d'11 visita al centre
 • Institut Josep Brugulat: dimecres 18 de març, a 2/4 de 8 xerrada i a 2/4 de 9 visita al centre.
 • Institut Pere Alsius: dijous 19 de març, a 2/4 de 8 xerrada i a 2/4 de 9 visita al centre.
On s'ha de formalitzar la sol·licitud?
 
 • A l'Oficina Municipal d'Escolarització, Ajuntament de Banyoles, ubicada a la Sala d'Actes.  L'horari d'atenció al públic durant el període ordinari serà continuat: matí de 9 a 2 i dimarts i dijous tarda, de 2/4 de 5 a 2/4 de 7.
 • Al centre educatiu demanat en primera opció. Consulteu amb cada centre els horaris de preinscripció.

FORMULARI DE SOL·LICITUD

Quina documentació és necessària per formalitzar la sol·licitud?

En el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció s'ha d'aportar original i fotocòpia de la següent documentació bàsica:

 • Original i fotocòpia del document d'identitat del pare, mare o tutor legal.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne si és major de 14 anys, i en té.

D'altra banda, cal aportar original i fotocòpia de la documentació complementària en el cas que s'alegui algun dels criteris complementaris:

 • Documentació acreditativa del lloc de treball (original i fotocòpia del contracte laboral o certificat de l’empresa), només si s’al·lega el lloc de treball i no el domicili.
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Original i fotocòpia del certificat de disminució del Departament de Benestar Social i Família (també s’admetran els certificats de disminució emesos per l’ICAM).
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Per a l’ESO:

 • Documentació acreditativa de l’existència de germans en un centre de primària adscrit. Certificat del centre de primària on està escolaritzat el germà/la germana.
On s'ha de formalitzar la matrícula?
 
 • Al centre assignat. En el moment de formalitzar la matrícula caldrà presentar fotocòpia del carnet de vacunes o certificat mèdic en el cas que l'alumne no estigui vacunat.
  Calendari 

Presentació de sol·licituds: del 23 de març a l'1 d'abril.

Publicació de la llista de puntuació provisional: (als centres i a l'OME): 22 d'abril de 2020

Termini de reclamacions a la puntuació provisional: del 23 al 29 d'abril de 2020

Publicació de la llista de puntuació un cop resoltes les reclamacions: 4 de maig de 2020

Sorteig del número de desempat: 5 de maig de 2020

Publicació de la llista d'alumnes admesos i llistes d'espera: 9 de juny de 2020

Matrícula per al segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs de l'ESO: del 16 al 22 de juny.


Criteris i puntuació

Criteris generals

40 punts per existència de germans matriculats al centre o a un centre adscrit o algun dels pares o tutors hi treballa

Proximitat (només un dels dos supòsits):


30 punts a educació infantil i primària a Banyoles, quan el domicili de l'alumne és dins del municipi de Banyoles o bé quan el domicili laboral és dins del municipi de Banyoles

10 punts per discapacitat en l'alumne, germans, pare, mare o tutor (mínim 33%)
10 punts per beneficiaris per renda garantida de ciutadania

 

Criteri complementari

15 punts per condició de família nombrosa o monoparental

 

Només a l'Educació Secundària Obligatòria

Criteri preferent

Procèdència d'un centre de primària adscrit: prioritat

Criteri general

Proximitat (només un dels tres criteris)

30 punts quan el domicili de l'alumne és dins de l'àrea de proximitat del centre

o bé 20 punts quan el domicili laboral és dins de l'àrea de proximitat del centre

o bé 10 punts quan el domicili és al mateix municipi però fora de l'àrea de proximitat