Preinscripció a educació infantil, primària i secundària

 

CURS 2019-2020

Previsió de dates de presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d'abril de 2019

Reunió informativa de P3 sobre temes generals de preinscripció: Dimecres 13 de març, a les vuit del vespre a la Sala d'Actes de l'Ajuntament.

Jornades de portes obertes als centres educatius

Escola La Draga: divendres 15 de març d'1/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda.
Escola Baldiri Reixac: dissabte 16 de març, de 10 a 12 del matí.
Escola Can Puig: divendres 22 de març a les 5 de la tarda.
Escola Camins: dissabte 23 de març a les 10 del matí.
Escola Pla de l'Ametller: dissabte 30 de març de 10 a 11 del matí.
Escola Casa Nostra: podeu concertar entrevista i vista directament al centre.

Institut Pere Alsius: dimecres 20 de març, a 2/4 de 8 del vespre visita i a 2/4 de 9 xerrada.
Institut Josep Brugulat: dijous 21 de març, a les 8 del vespre visita i a les 9 xerrada.
Institut Pla de l'Estany: dissabte 23 de març, a les 10 del matí xerrada i a 3/4 d'11 visita al centre.
ESO Casa Nostra: podeu concertar entrevista i visita directament al centre.

 
Qui s'ha de preinscriure?
 
 • Alumnat nascut l'any 2016, que ha d'iniciar l'escolarització a P3 en una escola d'educació infantil i primària
 • Alumnat nascut l'any 2007, que ha d'iniciar l'escolarització a 1d'ESO en un institut d'educació secundària
 • Tot aquell alumnat que vulgui sol·licitar un canvi de centre
On s'ha de formalitzar la sol·licitud?
 
 • A l'Oficina Municipal d'Escolarització, Ajuntament de Banyoles, ubicada a la Sala d'Actes de l'Ajuntament.  L'horari d'atenció al públic durant el període ordinari serà de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí i dimarts i dijous de 2/4 de 5 a 2/4 de 7 de la tarda.
 • Al centre educatiu demanat en primera opció
   
Quina documentació és necessària per formalitzar la sol·licitud?

En el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció s'ha d'aportar original i fotocòpia de la següent documentació bàsica:

 • Document d'identitat del pare, mare o tutor legal
 • Llibre de família
 • DNI de l'alumne si és major de 14 anys, i en té

D'altra banda, cal aportar original i fotocòpia de la documentació complementària en el cas que s'alegui algun dels criteris complementaris:

 • Documentació acreditativa del lloc de treball (original i fotocòpia del contracte laboral o certificat de l’empresa), només si s’al·lega el lloc de treball i no el domicili.
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida.
 • Original i fotocòpia del certificat de disminució del Departament de Benestar Social i Família (també s’admetran els certificats de disminució emesos per l’ICAM).
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Per a l’ESO:

 • Documentació acreditativa de l’existència de germans en un centre de primària adscrit. Certificat del centre on està escolaritzat el germà/la germana.

 

On s'ha de formalitzar la matrícula?
 
 • Al centre assignat. En el moment de formalitzar la matrícula caldrà presentar fotocòpia del carnet de vacunes o certificat mèdic en el cas que l'alumne no estigui vacunat.
  Calendari i criteris de preinscripció

Pendent de la publicació del Departament d'Educació