Adscripció i zones escolars

Servei d'escola bressol municipal
No hi ha zones escolars de referència. Tots els infants residents al municipi de Banyoles poden optar a l'únic centre que ofereix el servei d'escola bressol municipal.

Educació infantil i primària
A la nostra ciutat no hi ha zones escolars de referència. Els alumnes de Banyoles poden optar a tots els centres escolars amb la mateixa puntuació per proximitat.

Educació secundària obligatòria
Model d'adscripció que regeix l'escolarització a l'educació secundària a Banyoles.

 

Centre de secundària
   Centre de primària adscrit

   
Institut Pere Alsius
  Escola La Draga (Banyoles)


Escola Baldiri Reixac (Banyoles)


Escola El Frigolet - ZER Les Goges (Porqueres)


Escola Roqueta - ZER Les Goges (St. Miquel de Campmajor)


Escola Bora Gran - ZER Les Goges (Serinyà)
    Escola Carles Fortuny (Esponellà)
     
Institut Josep Brugulat
  Escola Can Puig (Banyoles)
    Escola Alzina Reclamadora (Fontcoberta)
    Escola St. Esteve de Guialbes (Vilademuls)
    Escola Vall del Terri (Cornellà del Terri)
     
Institut Pla de l'Estany
  Escola Pla de l'Ametller (Banyoles)
    Escola Camins (Banyoles)
    Escola Baldiri Reixac (Banyoles)
    Escola La Draga (Banyoles)
    Escola Frigolet (Porqueres)
    Escola l'Entorn (Porqueres)

Què vol dir centre adscrit?
Tal com ho estableix la normativa del Departament d'Ensenyament:

Per al procediment d'admissió són sol·licituds preferents o prioritàries les referides a centres als quals està adscrit el centre on el/la sol·licitant cursa el darrer curs de l'ensenyament actual. Per tal que se segueixi aquest ordre de preferència s'ha de fer constar en primera opció el centre amb el qual hi ha una relació d'adscripció.

Quan a la sol·licitud s'hi faci constar una petició en un centre al qual no està adscrit, aquesta petició i totes les que segueixin en l'ordre de preferència tenen la consideració de no preferents, amb independència del centre que se sol·liciti.

Zonificació
El curs 17-18 entra en funcionament un nou model de zonificació, aprovat pel plenari del Consell Escolar Municipal de 15 de febrer de 2017, al qual s'hi han aplicat algunes modificacions pel que fa als límits de carrers. Bàsicament, la modificació va en la línia d'ampliar la zona de l'Institut Pla de l'Estany, que és l'institut que s'ha ampliat i ofereix més places a l'ESO. Us podeu descarregar el plànol amb la nova zonificació, els límits actuals i també un plànol de situació dels centres educatius.