Oferta formativa
Educació infantil i primària
 Primer cicle d'educació infantil
La Balca - Centre Educatiu Municipal 0-3

Plaça Xesco Boix, s/n
17820 Banyoles
Tel. 972 573536
Adreça electrònica: labalca@ajbanyoles.org

Codi de centre: 17008742

 
 Escola bressol Els patufets
C/ Ponent, 45
17820 Banyoles

Tel. 972 573603

Codi de centre: 17006502
 
 Escola bresssol El Petit Príncep
C/ Cervantes, 48
17820 Banyoles
Tel. 972 573731

Adreça electrònica: petitprincepbanyoles@gmail.com

Codi de centre: 17007257

 
 Llar d'infants Casa Nostra
C/ La Barca, 13
17820 Banyoles
Tel. 972 571297

Adreça electrònica: casanostra@escolacasanostra.cat

Codi de centre: 17000299

Segon cicle d'educació infantil i educació primària
 Escola Pla de l'Ametller
C/ Formiga, 117
17820 Banyoles
Tel. 972 571528

Adreça electrònica: b7000329@xtec.cat

Codi de centre: 17000329

 
 Escola Can Puig

C/ Salvador Espriu, s/n
17820 Banyoles
Tel. 972 574465
Adreça electrònica: b7005182@xtec.cat

Codi de centre: 17005182

 
 Escola de la Vila Baldiri Reixac
C/ Llibertat, 76-80
17820 Banyoles
Tel. 972 570660

Adreça electrònica: b7000342@xtec.cat

Codi de centre: 17000342
 
 Escola La Draga
Pl. Maria Ros, s/n
17820 Banyoles
Tel. 972 572356

Adreça electrònica: b7006952@xtec.cat

Codi de centre: 17006952

 
 Escola Camins
C/ Concòrdia Aigües de l'Estany, s/n
17820 Banyoles
Tel. 972 580342

Adreça electrònica: b7009345@xtec.cat

Codi de centre: 17009345

 
 Escola Casa Nostra
Ctra. Mieres, s/n
17820 Banyoles
Tel. 972 570966

Adreça electrònica: administracio@escolacasanostra.cat

Codi de centre: 17000299

Educació secundària obligatòria i postobligatòria
Institut Pla de l'Estany

C/ Jaume Farriol i Montserrat, 34
17820 Banyoles
Tel. 972 58 07 93
Adreça electrònica: b7006666@xtec.cat

Codi de centre: 17006666

Estudis

ESO

Batxillerat:
Ciències i Tecnologia
Humanitats i ciències socials

Cicle Formatiu de Grau Mitjà:
Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Atenció a persones dependents (Dual)

Cicle Formatiu de Grau Superior:
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (Dual)

Institut Pere Alsius i Torrent

C/ Sardana, 142
17820 Banyoles
Tel. 972 57 09 91
Adreça electrònica: b7000305@xtec.cat

Codi de centre: 17000305

Estudis

ESO

Batxillerat:
Ciències i Tecnologia
Humanitats i ciències socials

Cicle Formatiu de Grau Mitjà:
Conducció d'activitats físiques i esportives en el medi natural
Ensenyaments esportius

Cicle Formatiu de Grau Superior:
Animació d'activitats físiques i esportives
Ensenyaments esportius

Institut Josep Brugulat

Ctra. Figueroles, 19
17820 Banyoles
Tel. 972 57 14 31
Adreça electrònica: b7000330@xtec.cat

Codi de centre: 17000330

Estudis

ESO

Batxillerat:
Ciències i Tecnologia
Humanitats i ciències socials
Arts

Cicle Formatiu de Grau Mitjà:
Gestió administrativa
Fusteria i moble
Manteniment electromecànic
Instal·lació i moblament

Cicle Formatiu de Grau Superior:
Administració i finances
Mecatrònica industrial
Disseny i moblament

Escola Casa Nostra

Ctra. Mieres, s/n
17820 Banyoles
Tel. 972 57 09 66
Adreça electrònica: administracio@escolacasanostra.cat

Codi de centre: 17000299

Estudis

ESO

Altra formació, recursos i equipaments
Programa de Formació Inicial (PFI)

Especialitats: Vivers i jardins
Adreçat a joves majors de 16 anys
Ubicació: Institut Josep Brugulat
Telèfon: 972571431

Càtedra d'Esport i Educació Física de la Universitat de Girona

Centre de Tecnificació i Formació Esportiva La Farga
Passeig Mas Riera, 22
17820 Banyoles
Tel. 972 576493/972 418332
Adreça electrònica: dir.ceef@udg.edu
Web: www.udg.edu/ceef

Centre de Formació d'Adults del Pla de l'Estany
C/ Pere Alsius, 8-10, 3r
17820 Banyoles
Tel. 972 571080
Adreça electrònica: afaplaestany@xtec.cat
Web: www.escolaadultspladelestany
L'Ateneu - Centre Municipal d'Estudis Musicals
Pl. Major, 40
17820 Banyoles
Tel. 972 576049
Adreça electrònica: ateneu@ajbanyoles.org
Web: www.ateneu.banyoles.cat/
Escola Oficial d'Idiomes
C/ Llibertat, 155, 2n E
17820 Banyoles
Tel. 972 584929
Adreça electrònica: eoibanyoles@xtec.cat
Web: www.eoibanyoles.cat/
Biblioteca Comarcal del Pla de l'Estany
C/ de la Llibertat, 155, 1r
17820 Banyoles
Tel. 972 571602
Adreça electrònica: biblioteca@ajbanyoles.org
Web: www.bibgirona.cat/biblioteca/bibliotecadebanyoles
Museus de Banyoles

Web: www.museusdebanyoles.cat/

Museu Darder-Espai d'interpretació de l'Estany Plaça dels estudis, 2. Banyoles

Tel: 972574467

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles

Placeta de la font, 11. Banyoles Tel: 972572361

 

Cursos de català (Consorci per la Normalització Lingüística)

Activitats de lleure - joventut

Activitats esportives