Preinscripció a educació infantil, primària i secundària obligatòria

 

CURS 2021-2022

Portes obertes i reunions informatives

Preinscripcions P3 (famílies d’infants nascuts l’any 2018)

Servei d'Educació de l'Ajuntament de Banyoles. Dimecres 3 de març, a les 8 del vespre. Reunió en línia, trobareu l’enllaç en aquest mateix espai. Des de l'Oficina Municipal d'Escolarització us informarem sobre aspectes bàsics del procés de preinscripció.

 

Portes obertes a les escoles. L’atenció presencial requerirà demanar cita prèvia a través del lloc web o telèfon de cada centre

Escola de la Vila “Baldiri Reixac”: a partir del dia 5 de març, presentació des de la pàgina web de l’escola.  Atenció presencial en hores convingudes.

Escola la Draga: 9 de març, a les 7 de la tarda, presentació en línia des de la pàgina web de l'escola. 10 de març, a partir de les 5 de la tarda, atenció presencial amb cita prèvia.

Escola Pla de l’Ametller: 26 de febrer, a les 8 del vespre, presentació en línia des de la pàgina web de l'escola. De l’1 al 14 de març, atenció presencial amb cita prèvia.

Escola Can Puig: 11 de març, de 6 a 7’30 de la tarda, presentació en línia des de la pàgina web de l'escola. 12 de març atenció presencial amb cita prèvia.

Escola Camins: 4 de març, de 6 a 7 de la tarda, presentació en línia des de la pàgina web de l'escola. 6 de març, de 10 a 12 del matí, atenció presencial amb cita prèvia.

Escola Casa Nostra: 27 de febrer, de 10 del matí a 1 del migdia, atenció presencial amb cita prèvia. Tel. 972570966 - http://www.escolacasanostra.cat/ 

 

Portes obertes als instituts

Institut Brugulat
Web: https://sites.google.com/insbrugulat.cat/portes-obertes-2021/
Data i hora de videoconferència: 11 de març a les 19:00h i a les 20:30h
Contacte: b7000330@xtec.cat - 972 571431

Institut Pere Alsius
Web: https://agora.xtec.cat/iesperealsius/
Data i hora videoconferència: dilluns 8 març a les 19.00h i a les 20.30h 
Contacte: b7000305@xtec.cat  - 972 570991

Institut Pla de l'Estany
Web: https://agora.xtec.cat/iespladelestany/portada/curs-2021-22-jornada-de-portes-obertes-preinscripcio-i-matricula/
Data i hora de videoconferència: 4 de març a les 19:00h i a les 20:30h
Contacte: b7006666@xtec.cat  - 972580793

     ESO Casa Nostra
     Web: http://www.escolacasanostra.cat/
     Visites personalitzades, atenció presencial amb cita prèvia.
     Contacte: casanostra@escolacasanostra.cat - 972 570966

 

Qui s'ha de preinscriure?

 • Alumnat nascut l'any 2018, que ha d'iniciar l'escolarització a P3 en una escola d'educació infantil i primària.
 • Alumnat nascut l'any 2009, que ha d'iniciar l'escolarització a 1d'ESO en un institut d'educació secundària.
 • Tot aquell alumnat que vulgui sol·licitar un canvi de centre.

 

Com es presenta la sol·licitud de preinscripció?

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha activat un lloc web on hi ha tota la informació necessària per a formalitzar la preinscripció. En aquest espai és on haureu d'accedir per presentar la sol·licitud.

Preinscripció - Departament d'Educació

 

Podeu veure el vídeo explicatiu que ha editat el Departament d'Educació, on s'explica de manera molt clara com es pot formalitzar la so·licitud de preinscripició.

 

Quina documentació és necessària per formalitzar la sol·licitud?

 

Cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Document d’identitat del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne.

Quan les sol·licituds de preinscripció es fan per a 1r d’ESO o bé per demanar canvi de centre, és a dir, per a alumnes que ja estan escolaritzats a Catalunya, a l'hora de fer la sol·licitud de preinscripció cal tenir preparat el codi identificador de l'alumne o l'alumna. Aquest codi el podeu demanar al centre actual o bé a través del web del Departament d’Educació.

La documentació acreditativa que justifica els criteris de prioritat s'haurà de presentar, de manera telemàtica, els dies 25 i 26 de març.

Per a l’ESO:

 • Documentació acreditativa de l’existència de germans en un centre de primària adscrit. Certificat del centre de primària on està escolaritzat el germà/la germana.
On s'ha de formalitzar la matrícula?
 
 • La matricula es farà de manera virtual.
  Calendari (pendent de resolució)

Presentació de sol·licituds al segon cicle d'educació infantil i educació primària: del 15 al 24 de març de 2021

Presentació de sol·licituds a educació secundària obligatòria: del 17 al 24 de març de 2021

Presentació de documentació: 25 i 26 de març

Matrícula per alumnes preinscrits a segon cicle d'educació infantil, educació primària i secundària obligatòria amb plaça assignada: del 21 al 28 de juny

 • Oferta inicial de places: 11 de març
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 19 d'abril
 • Presentació de reclamacions: del 20 al 26 d'abril
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 30 d'abril
 • Sorteig del número de desempat: 5 de maig
 • Llista ordenada definitiva: 7 de maig
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del 26 al 28 de maig
 • Oferta final de places escolars: 4 de juny
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juny

Criteris i puntuació

Criteris generals

 • Existència de germans matriculats al centre o a un centre adscrit o bé el pare, la mare o tutor/a legal hi treballa: 40 punts.
 • Proximitat (només es pot al·legar un criteri): 

Domicili familiar dins l'àrea de proximitat (a Banyoles, a infantil i primària, és zona única): 30 punts.
Domicili laboral dins l'àrea de proximitat: 20 punts.

 • Beneficiaris de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 • Quan l'alumne/a, pare, mare o tutor/a legal, germans o germanes acreditin una discapacitat de grau igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteris complementaris

 • Condició de família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Només a l'Educació Secundària Obligatòria

Criteri preferent

Procèdència d'un centre de primària adscrit: prioritat

Criteri general

Proximitat (només un dels tres criteris)

30 punts quan el domicili de l'alumne és dins de l'àrea de proximitat del centre.

o bé 20 punts quan el domicili laboral és dins de l'àrea de proximitat del centre.

o bé 10 punts quan el domicili és al mateix municipi però fora de l'àrea de proximitat.